ĐÀO TẠO
DOANH NGHIỆP.

Viện kỹ năng cho Doanh nghiệp cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho bất kỳ nhu của doanh nghiệp nào.

Hãy thảo luận về cách Viện kỹ năng có thể chuyển đổi công ty của bạn


Viện kỹ năng cho Doanh nghiệp cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho bất kỳ nhu của doanh nghiệp nào. Cách tốt nhất để có được một chương trình phù hợp với mục tiêu của Doanh nghiệp của bạn là thiết lập một cuộc gọi giới thiệu với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi.


Đào tạo lại, giữ chân và tuyển dụng với Chương trình học tập của Doanh nghiệp từ Viện kỹ năng


Viện kỹ năng cho Doanh nghiệp cung cấp cho bạn khả năng liên tục phát triển năng lực mới trong các vị trí trong Doanh nghiệp của bạn, giữ chân nhân tài hàng đầu, cắt giảm thời gian và chi phí tuyển dụng, và cuối cùng là thúc đẩy tác động trong toàn tổ chức.


Nó hoạt động như thế nào:

  1. Chọn ngày và giờ để trao đổi với người đại diện của Chúng tôi trong 15-30 phút.
  2. Cung cấp chi tiết liên hệ của bạn để nhóm của chúng tôi có thể gửi lời mời tham dự họp.
  3. Hãy cho chúng tôi biết một chút về tổ chức của bạn và nhu cầu cần đào tạo để cuộc gọi của chúng tôi hiệu quả nhất có thể.

Đến Eclass