CHÚNG TÔI
LÀ AI

Much more than a professional body. We combine years of research, knowledge and innovation to champion the leadership agenda for all.

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Chúng tôi là trở thành Tổ chức Đào tạo Chứng chỉ quốc tế chuyên nghiệp tại Việt nam và trên toàn thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Minh bạch: Chúng tôi tạo khuôn khổ minh bạch trong tất cả các hoạt động đào tạo và học tập bằng cách sử dụng hệ thống quản lý đào tạo.

  • Chuyên gia: Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi và giá trị của một nhà lãnh đạo vĩ đại. Chúng tôi sử dụng chuyên môn của mình để liên tục nâng cao tiêu chuẩn và giúp những người khác phát triển và lớn lên. Chúng tôi là lãnh đạo trong lãnh đạo.

  • Nhà đổi mới: Chúng tôi luôn tiên tiến, chất lượng cao và hấp dẫn. Chúng tôi tích hợp cuộc trò chuyện thực tế vào các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi của mình như một phần của phương pháp tiếp cận sáng tạo để phát triển năng lực lãnh đạo.

SỨ MẠNG

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra lãnh đạo trong lãnh đào được chứng nhận toàn cầu.

Đến Eclass