ĐĂNG KÝ
GIẢNG VIÊN

Chúng tôi rất vui vì bạn quan tâm đến việc trở thành Giảng viên của Viện kỹ năng. Tại Viện Kỹ năng, bạn có thể dạy những gì bạn biết hoặc dạy những gì bạn yêu thích và dạy các khóa học được công nhận của chúng tôi.

Chúng tôi rất vui vì bạn quan tâm đến việc trở thành Giảng viên của Viện kỹ năng. Tại Viện Kỹ năng, bạn có thể dạy những gì bạn biết hoặc dạy những gì bạn yêu thích và dạy các khóa học được công nhận của chúng tôi.


Dưới đây là câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được về làm thể nào để trở thành một giảng viên.


Tôi có thể dạy một khóa học về bất kỳ chủ đề nào không?

Bạn có thể tự do lựa chọn chủ đề mình muốn giảng dạy tại Viện Kỹ năng. Vui lòng tham khảo danh sách chương trình của chúng tôi.


Tôi có phải trả bất kỳ khoản phí nào để trở thành Giảng viên không?

Không phải trả phí để trở thành giảng viên của Viện Kỹ năng. Giảng viên được trả lương theo thỏa thuận.


Tôi cần sự chấp thuận nào để bắt đầu?

Có, chúng tôi sẽ kiểm tra và phê duyệt hồ sơ của bạn để bắt đầu.


Tôi sẽ được trả lương như thế nào?

Giảng viên có thể sử dụng Thẻ Visa. Bạn được trả tiền theo từng Khóa học.


Cấu trúc chung của khóa học Viện Kỹ năng là gì? Phương pháp dạy học tiểu học là gì?

Một khóa học tiêu chuẩn của Viện Kỹ năng là eLearning hoặc Online hoặc tại Trung tâm hoặc tại nơi làm việc.

Đối với các khóa học liên quan đến Chương trình quốc tê uỷ quyền, chúng tôi cũng cung cấp cho Giảng viên nội dung chương trình, thiết bị và tài liệu huấn luyện.


Có bất kỳ yêu cầu nào mà khóa học của tôi phải đáp ứng không?

Đối với các khóa học quốc tế được uỷ quyền, bạn phải là giảng viên được chấp thuận bởi tổ chức cấp chứng chỉ.

Đối với khóa học eLearning, Khóa học phải có ít nhất 30 phút nội dung video và ít nhất 5 bài giảng hoặc mô-đun học tập.


Làm cách nào để nhận tài liệu khóa học của tôi trên trang web của bạn?

Bạn cần tải trực tiếp các tệp video của mình lên nền tảng của Viện Kỹ năng. Nói cách khác, Học viên có thể xem các bài giảng khóa học của bạn trên nền tảng của Viện Kỹ năng.

Ngoài trình tải lên bài giảng tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi cung cấp khả năng tải lên hàng loạt tài liệu hoặc nhập chúng qua Google Drive, Dropbox và các công cụ lưu trữ tệp khác.


Tôi có thể dạy một khóa học bằng ngôn ngữ này không?

Bạn có thể dạy một khóa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh mà bạn chọn.


Làm cách nào để tạo khóa học của Viện Kỹ năng?

Viện Kỹ năng sẽ giúp bạn tạo và tải lên nội dung của khóa học và bắt đầu.

Mô tả :

Đến Eclass