Làm thế nào để nhận phần thưởng :

1

Đăng Ký Tài Khoản

Bạn cần có một tài khoản để có thể mời bạn bè tham gia và nhận phần thưởng.

Yêu cầu:

2

Sử dụng

Bắt đầu sử dụng dịch vụ để nhận được phần thưởng lần đầu sử dụng dịch vụ từ chúng tôi.

Yêu cầu:

3

Nhận Phần Thưởng Của Bạn

Xin chờ đợi chung tôi xác thực, và gửi phần thưởng tới bạn.

Đến Eclass