Mô Tả Khóa Học

Cung cấp kiến thức nền tảng, nội dung đơn giản, hiệu quả Nắm quy trình làm web cơ bản và cách để hòa nhập vào thị trường công việc Tư duy tự học, sử dụng phần mềm một cách khoa học

Bạn sẽ học được gì

You will know how to take amazing photos that impress your family and friends

You will know how the camera truly works, so you can take better photos using manual settings

You will know how to compose images beautifully with basic photography rules

You will know how to photograph in different scenarios like family portraits, landscapes, aerial, product, wildlife, and much more

You will know how to light your subjects with flash and natural lighting

Khóa Học Này Dành Cho Ai ?

Beginner/Intermediate/Advanced

Người Hướng Dẫn

cuong teacher 1

Giang hồ

Cuong test teacher

1 Khóa học

Con Đường Sự Nghiệp

Cung cấp kiến thức nền tảng, nội dung đơn giản, hiệu quả Nắm quy trình làm web cơ bản và cách để hòa nhập vào thị trường công việc Tư duy tự học, sử dụng phần mềm một cách khoa học

VNĐ

Kéo dài

0 Giờ

Chứng nhận

Chưa có chứng chỉ ở đây

Hình thức học

Trực tiếp và tự học

Đến Eclass