Mô Tả Khóa Học

a

Bạn sẽ học được gì

a

Khóa Học Này Dành Cho Ai ?

a

Chứng Chỉ

Chứng Chỉ:

BBK008 Certified Professionals

Ngày hết hạn:

Ulimited

Người Hướng Dẫn

Mrs.Linh

Thạc sĩ

Mô tả

1 Khóa học

Con Đường Sự Nghiệp

a

1,231,231 VNĐ

Kéo dài

0 Giờ

Chứng nhận

Managing safely

Hình thức học

Trực tiếp và tự học

Đến Eclass