Chúng tôi là một nhóm các website

Chúng tôi là một nhóm các website ccp.edu.vn - jobsnow.vn - learnnow.vn - tst.edu.vn cho thị trường

Health, Safety and Environment freelancers and Jobs marketplace


Những người tìm việc

10,000+

Thành phố

05+

Hỗ trợ

27/7

Chúng tôi đã kết nối hơn 10,000 nhà tuyển dụng và freelancers trên toàn cầu đến từ 5 quốc gia trong khu vực và vùng lãnh thổ. Tìm chuyên gia an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp. Thuê freelancer an toàn, môi trường, sức khỏe nghề nghiệp cho công việc huấn luyện, tư vấn, đánh giá, quản lý tuân thủ luật, an ninh và kiểm định

Jobsnow.vn

Jobsnow.vn là nền tảng công nghệ cho phép nhà tuyển dụng thuê chuyên gia về an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp cho tất cả các ngành công nghiệp.

Learnnow.vn

Learnnow.vn là một trong những nhà cấp chứng chỉ đào tạo quốc tế hàng đầu Việt nam. Chúng tôi là trung tâm đào tạo được ủy quyền bởi các tổ chức chứng nhận quốc tế chuyên nghiệp đến từ Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ như Hội đồng đánh giá quốc gia về an toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp (NEBOSH), Viện an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp (IOSH), Viện an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp ở Hoa Kỳ( ASHI), Tổ chức chứng nhận tuân thủ Highfield( HABC), Viện Quản lý và Lãnh Đạo (ILM), Viện chứng nhận Nhân sự (HRCI).

Khóa học của chúng tôi được thiết kế và cập nhật bởi các tổi chức chứng nhận chuyên nghiệp. Các khóa học từ xa của chúng tôi được kết hợp giữa lớp học trực tuyến, lớp học ảo có giảng viên hướng dẫn trực tuyến, bài tập dự án và được hỗ trợ giảng dạy 24/7.

Certifications


The Institute of Leadership & Management (ILM)

National Examination Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH)

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

Medic First Aid International (Medic First Aid)

Đến Eclass