THAM GIA CÙNG

9,999+

GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG SIÊU THỊ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

QUY TRÌNH TẠO MỘT KHÓA HỌC ONLINE

Xây dựng cộng đồng học viên

Hãy tạo các bài tập và tài liệu tham khảo để xây dựng tính tương tác. Gửi tin nhắn chào mừng học viên và trả lời các câu hỏi của họ. Vì học viên của Learnnow.vn không chỉ xem video mà còn thực hành nữa.

Chúng tôi giúp bạn như thế nào?

Learnnow.vn cung cấp tất cả các công cụ để Giảng viên có thể nhắn tin, hỏi đáp, tương tác với học viên. Bạn có thể chủ động tạo khóa học mới và thêm tài liệu đính kèm, tạo bài tập trắc nghiệm một cách dễ dàng.

Mô tả :

Đến Eclass